1. Skema til rodmorfemer, forstavelser og afledninger.

2. Skema og forklaring til rodmorfemer, forstavelser og afledninger.

3. Regler for rodmorfemer, forstavelser og afledninger.