1. Adjektivopgaver i programmet "Vores fællessprog".

2. Tillægsord i grundform, t-form og e-form.

3. Uregelmæssige tillægsord på 'en', 'el' og 'er'.