1. Oversigt over pronominer i skema.

2. Subjektspronominer.

3. Subjekts-objektspronominer 1.

4. Subjekts-objektspronominer 2.

5. Refleksive pronominer.

6. Possesive pronominer sin-jeres-deres.

7. Det-sætninger.

8. Som -sætninger.