1. Oversigt over verbernes/udsagnsordenes bøjning 1

2.Oversigt over verbernes/udsagnsordenes bøjning 2

3.Tomt skema til verber/udsagnsord 1

4.Bøj verber/udsagnsord i skema 3

5.Bøj verber/udsagnsord i skema 4

6.Skriv sætninger i nutid (udvidet tid)

7.Skriv sætninger i datid (modalverber)

8.Skriv sætninger i datid (på -ede)

9.Skriv sætninger i datid (på -te)

10.Skriv sætninger i datid (-ede eller -te)

11.Skriv sætninger i datid (uregelmæssige verber)

12.Skriv sætninger i førnutid 1. (Regelmæssige verber)

13. Skriv sætninger i førnutid 2. (Uregelmæssige verber)

14. Skriv sætninger i førnutid 3. ( Med er )

15. Indsæt førnutid med er eller har

16. Skriv sætninger med synes eller tror 

17. Infinitiv efter modalverber.

18. Infinitiv med 'at' som objekt

19. Infinitiv med 'at' som egentligt subjekt.

20. Lang tillægsform af typen 'Kom gående'

21. Lang tillægsform om måden hvorpå man gør noget.

22. Udsagnsord med 'r'-problemer.